Aktualności

LAUREACI I FINALIŚCI olimpiad, konkursów przedmiotowych i artystycznych w szkole podstawowej

LAUREACI I FINALIŚCI konkursów przedmiotowych i olimpiad dla uczniów Szkoły Podstawowej

Z dużą satysfakcją przedstawiamy LAUREATÓW i FINALISTÓW konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019-2020.

OLIMPIADA MATEMATYCZNA:

1. PRÓCHNIAK ŁUKASZ (klasa 7b) – FINALISTA – laureatów w tym roku nie było (nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Stachyra)
2. CZUK DOMINIKA (klasa 8b) – FINALISTA (nauczyciel przygotowujący: Iwona Kusz)

OLIMPIADA INFORMATYCZNA:

1. PRÓCHNIAK ŁUKASZ (klasa 7b) – FINALISTA – laureatów w tym roku nie było (nauczyciel przygotowujący: Henryk Kawka)

KONKURS MATEMATYCZNY:

1. CZUCZWAR JAKUB (klasa 7b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Stachyra)
2. CZUK DOMINIKA (klasa 8b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Iwona Kusz)
3. PRÓCHNIAK ŁUKASZ (klasa 7b) – FINALISTA (nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Stachyra)

KONKURS FIZYCZNY:

1. LECH GABRIEL (klasa 8b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Karczmarczyk)
2. REJ MAKSYMILIAN (klasa 8b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Elżbieta Karczmarczyk)

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

1. DOMAŃSKI SZYMON (klasa 8b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Łukasiewcz)
2. POPIOŁEK ZUZANNA (klasa 8b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Agnieszka ŁukasiewIcz)
3. KUŚ BIANKA (klasa 7b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Agnieszka ŁukasiewIcz)
4. SZYMAŃSKA MILENA (klasa 7b) – FINALISTA (nauczyciel przygotowujący: Agnieszka ŁukasiewIcz)

KONKURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO:

WNUK FAUSTYNA (klasa 8b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Urszula Dobrowolska)

KONKURS HISTORYCZNY:

CZUCZWAR JAKUB (klasa 7b) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Kaletka)

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

POPIOŁEK GABRIELA (klasa 8b) – FINALISTA (nauczyciel przygotowujący: Barbara Michalec)

KONKURS BIOLOGICZNY:

KLESZOWSKI BŁAŻEJ (klasa 8b) – FINALISTA (nauczyciel przygotowujący: Tomasz Buczek)

KONKURS GEOGRAFICZNY:

KLESZOWSKI BŁAŻEJ (klasa 8b) – FINALISTA (nauczyciel przygotowujący: Olga Skowrońska)

KONKURS ARTYSTYCZNY (OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI NIEZŁOMNEJ I NIEPODLEGŁEJ):

LECH ANASTAZJA (klasa 4a) – LAUREAT (nauczyciel przygotowujący: Wojciech Włodek)

Warunkiem otrzymania tytułu laureata konkursu było osiągnięcie w 3 etapie (wojewódzkim) co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia. Laureaci konkursów otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną oraz zwolnieni są z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. Poza tym uprawnieni są w pierwszej kolejności do przyjęcia do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Finaliści olimpiad traktowani są jak laureaci konkursów, zaś finaliści konkursów otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Wszystkim laureatom, finalistom i przygotowującym ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja