Aktualności

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Terminy egzaminów:

Egzamin ósmoklasisty w szkołach, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca 2020. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca 2020. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca 2020. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca 2020. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca 2020. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia 2020. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września 2020, a jego wyniki poznamy do 30 września 2020.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej