Aktualności

Informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020

Informujemy rodziców i uczniów klas 8 SP, że wykaz wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie:
https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

Informujemy również o terminach naboru:

11.05.2020 (godz. 8:00) – 23.06.2020 (godz. 15:00)
Rejestracja kandydatów oraz wybór preferencji

26.06.202030.06.2020 (godz. 15:00)
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

13.07.2020
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, prosimy na bieżąco sprawdzać, czy ww. terminy naboru nie uległy zmianie:
(https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/)

Wszelkie informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji dostępne są na stronach:

1. https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/

2. https://www.kuratorium.lublin.pl/ (zakładka „Rodzice i uczniowie” – „Rekrutacja”)


Sekretariat