Aktualności

Egzamin ósmoklasisty szczegółowy harmonogram

16.06.2020 (WTOREK):

09:00 – 11:00 – JĘZYK POLSKI
– OD 08:30 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY BEZ DOSTOSOWAŃ – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B

09:00 – 12:00 – JĘZYK POLSKI
– OD 08:40 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B

17.06.2020 (ŚRODA):

09:00 – 10:40 – MATEMATYKA
– OD 08:30 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY BEZ DOSTOSOWAŃ – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B

09:00 – 11:30 – MATEMATYKA
– OD 08:40 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B

18.06.2020 (CZWARTEK):

09:00 – 10:30 – JĘZYK ANGIELSKI
– OD 08:30 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY BEZ DOSTOSOWAŃ – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B

09:00 – 11:15 – JĘZYK ANGIELSKI
– OD 08:40 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B