Aktualności

Unia która mierzy wyżej – warsztaty europejskie

„Unia, która mierzy wyżej”; pod takim hasłem odbyły się tegoroczne warsztaty europejskie.

Warsztaty te miały na celu zachęcenie młodych obywateli do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia wytycznych Politycznych Komisji Europejskich na kadencję 2019-2024. Ich celem jest stworzenie świadomego społeczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej.

Dużą część warsztatów poświęcono na przedstawienie idei Europejskiego Zielonego Ładu, którą przybliżył uczestnikom profesor Marek Pietraś, umiejętnie łącząc wszelkie niezbędne informacje i przedstawiając je w formie ciekawego wykładu.

Po tej prezentacji uczestnicy mieli czas, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami na jej temat oraz zadać Profesorowi kilka pytań. Trudno o lepszy sposób na poszerzanie swojej wiedzy niż zadawanie pytań ekspertowi.

W następnej części warsztatów dr Justyna Kięczkowska oraz dr Liliana Węgrzyn-Odzioba przedstawiły i omówiły wyniki ostatniego Eurobarometru z września 2019 roku, a także przybliżyły najważniejsze urzędy i postaci w strukturach UE.

Pod koniec spotkania studenci UMCS z Europejskiego Koła Naukowego podzielili się wiedzą na temat zjawiska dezinformacji oraz przedstawili jak Unia Europejska walczy z fake newsami.

Dziękujemy Organizatorom, a także Szkole, dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w projekcie „Unia, która mierzy wyżej”. Mamy nadzieję, że będzie nam dane brać udział w takich inicjatywach coraz częściej.

Z wyrazami szacunku dla Organizatorów i Pana Krzysztofa Niedźwiedzia.

Przedstawiciele klasy 1An
@Zofia Bury
@Paweł Jasiński
@Andrzej Kałakucki