Aktualności

Informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego 2020

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu 2020 zostaną ogłoszone 11 sierpnia br.(wtorek).
Świadectwa i aneksy z wynikami egzaminu dojrzałości zostaną przekazane każdemu abiturientowi naszej szkoły w tym samym dniu 11 sierpnia 2020 (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00 w sali 25.

W przypadku niemożliwości osobistego odbioru wymagane jest podpisane pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko i numer dowodu osobistego odbierającej osoby.

Przy odbiorze świadectw obowiązuje zachowanie ograniczeń sanitarnych związanych z pandemią a więc obowiązek zachowania dystansu (1,5 m), zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki lub przyłbicy oraz posiadanie własnego długopisu celem podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa.
Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów na stronie OKE>>
http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20051116113600675>>OBIEG>>SERWIS DLA UCZNIA.

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły.

Dyrekcja