Aktualności

Zarządzenie Dyrektor Szkoły 1/21.09.20 w sprawie bezpieczeństwa uczniów

Uczniów wszystkich klas Prywatnej Szkoły Podstawowej i LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych w tym przerw.

Dyrekcja