Aktualności

Informacja w spawie lekcji zdalnych w Jadwidze

Informujemy, że od 27 października 2020 (wtorek) wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum im. Królowej Jadwigi podczas lekcji zdalnych są zobowiązani do przygotowania na swoich komputerach uczniowskich mikrofonu i kamery oraz aktywować je każdorazowo na prośbę nauczyciela w trakcie zajęć. Problemy techniczne z tym związane należy zgłaszać przed zajęciami Wychowawcom klas drogą elektroniczną.

Dyrekcja