Aktualności

Pomoc pedagogiczna w Jadwidze w okresie nauki zdalnej

Informujemy, że w okresie nauki zdalnej możliwe jest korzystanie z pomocy pedagogicznej poprzez platformę Teams (a.bocian@live.edja.pl) lub kontakt mailowy: a.bocian@jadwiga.lublin.pl. Osoby chętne zachęcamy do kontaktu.

Dyrekcja