Aktualności

Zajęcia zdalne w dniach 15-16.10.2020 w Małej Jadwidze

W związku z wystąpieniem w szkole potwierdzonego przypadku Sars-Cov-2 informujemy, że zajęcia w klasach 0-2 SP zostają zawieszone w dniach 15-16.10.2020 (czwartek, piątek) i odbywają się zdalnie przy pomocy Microsoft Teams wg obowiązującego tygodniowego planu zajęć.

Dyrekcja