Aktualności

Drugie miejsce dla Jadwigi w rankingu EWD CKE 2020

Przytaczamy tekst za Gazetą Wyborczą:

W których ogólniakach uczniowie robią największe postępy? To metoda pomiaru jakości nauczania i postępów w nauce. W przypadku liceów polega na porównaniu indywidualnych wyników z egzaminu gimnazjalnego z egzaminem maturalnym, pozwalając ocenić ewaluację pracy liceum. Czyli określić postęp w zdobywaniu wiedzy i umiejętności u grupy uczniów poprzez zestawienie tego, z czym przyszli do szkoły, z wynikami, z jakimi ją opuszczają – tłumaczy prof. Roman Dolata, koordynator merytoryczny projektu EWD.

Wśród rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół metoda EWD ma wielu zwolenników, bo pokazuje efekty pracy nie tylko renomowanych szkół (do których trafiają zdolne dzieci i opuszczają je ze świetnymi wynikami), ale także często niedocenianych placówek, które przyjmują uczniów z problemami, ale dzięki ciężkiej pracy osiągają dobre wyniki końcowe.

EWD ma też grupę krytyków, którzy uważają, że nie pokazuje całej prawdy o szkole, bo koncentruje się na wynikach egzaminów. Najnowszy raport z punktacją

EWD obejmuje wyniki matur z ostatnich trzech lat: 2018-2020. Dłuższy przedział czasowy pozwala na rzetelniejsze przedstawienie efektów badań.
„Ranking pokazuje efektywność szkoły” Pierwsze miejsce w rankingu zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Tuż za nim znalazło się Prywatne LO im. Królowej Jadwigi, które w poprzednim badaniu było liderem.

– Wysokie miejsce to przede wszystkim zasługa wysokich kompetencji kadry pedagogicznej wypracowanych przez 23 lata metod pracy oraz atmosfery panującej w szkole. Uczniowie zawsze mogą liczyć na to, że nauczyciele znajdą dla nich czas, pochylą się nad słabszym uczniem, zorganizują zajęcia wyrównawcze, konsultacje i poprawę sprawdzianów. Natomiast zdolni uczniowie rozwijają swoje pasje na kołach zainteresowań, a niektórzy z nich objęci są zindywidualizowanym tokiem nauki – wylicza Grzegorz Szymczak, właściciel prywatnej szkoły.

Według niego ranking EWD pokazuje, z jaką efektywnością pracuje dana placówka. – Ponieważ bada on przyrost wiedzy liczony od przyjścia ucznia do szkoły. Inne rankingi – jak najbardziej prestiżowy Ranking „Perspektyw” – promują szkoły, które rekrutują bardzo dobrych i wybitnych uczniów, gdyż za jedyne kryteria przyjmuje się sukcesy w olimpiadach oraz wyniki matur – dodaje Szymczak. Podkreśla jednak, że także i w „Perspektywach” szkoła zajmuje zawsze wysokie miejsca. – Olimpiady i wyniki matur są ważne ale jeszcze ważniejsze są kompetencje społeczne, jakie staramy się budować od lat wśród uczniów naszej szkoły – wyjaśnia właściciel szkoły. Podium zamyka III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej.

10. najlepszych liceów ogólnokształcących w Lublinie (wg. EWD):
>>1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie – 8,1 pkt,
>>2. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie – 7 pkt,
>>3. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie – 6,7 pkt,
>>4. Liceum Ogólnokształcące im.Kazimierza Wielkiego w Lublinie – 6,3 pkt,
>>5. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie – 5,7 pkt,
>>6. XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki – 5,4 pkt,
>>7.Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski w Lublinie – 4,8 pkt,
>>8. Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego – 4,6 pkt,
>>9. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie – 4 pkt,
>>10. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie – 2,8 pkt.


Dyrekcja