Stypendyści MEN Jadwigi

W 2020 r. 29 uczniów z województwa lubelskiego otrzymało stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020. Z wielką satysfakcją informujemy, że wśród 29 uczniów znalazło się aż 4 uczniów Jadwigi i tym samym szkoła zajęła 2 miejsce w województwie! (po I LO im. Stanisława Staszica)

Są to:

  1. Łukasz Próchniak (8b SP);
  2. Korneliusz Obarski (2C LO);
  3. Piotr Maksymiuk (2C LO);
  4. Jagoda Bracha (absolwentka LO);

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) może być przyznane uczniowi szkoły, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

  • laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju
  • uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
  • uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
  • uczniom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi.

 

Są to uczniowie, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2019/2020. Wysokość stypendium to 3 000 zł jednorazowej nagrody dla każdego ucznia.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja