Aktualności

Stacjonarne konsultacje i pomoc pedagogiczna

Informujemy, że w każdy piątek w godzinach 12:00-15:00 istnieje możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy i wsparcia pedagogicznego w gabinecie szkolnym.

Konsultacje skierowane są zarówno do uczniów, jak też ich rodziców. Niezmiennie też funkcjonuje pomoc on-line.

Zapraszamy do kontaktu poprzez platformę Teams: anna bocian
oraz pocztę szkolną: a.bocian@jadwiga.lublin.pl.

Dyrekcja