Aktualności

Jadwiga z najlepszym wynikiem w województwie w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021

W imieniu Wysokiej Kapituły X Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, pragnę serdecznie pogratulować Dyrekcji, nauczycielom i uczniom Państwa Szkoły olbrzymich sukcesów w olimpiadach społeczno – prawnych, co „zaowocowało” zajęciem XII miejsca w Polsce w X Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP 2021 roku, uzyskując status ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2021.

Tym samym Państwa Szkoła, uzyskując status Szkoły Złotej, ma prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać logo Szkoły Złotej jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

Serdecznie gratulujemy!

Podajemy linki:
a/ artykuł na naszej stronie o tegorocznym rankingu >> w tym miejscu
b/ strony z Rankingiem Olimpijskim 2021 roku >> w tym miejscu

Z poważaniem,
Koordynator Główny
mgr Krzysztof M. Maleszewski