Aktualności

MATURA 2021 – SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

04.05.2021 (WTOREK)

09:00 – 11:50 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY):
>> OD 08:30 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY BEZ WYDŁUŻONEGO CZASU EGZAMINU – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (OD kodu A06), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)
09:00 – 12:20 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY):
>> OD 08:40 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY Z WYDŁUŻONYM CZASEM EGZAMINU – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (DO kodu A05), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

05.05.2021 (ŚRODA)

09:00 – 11:50 – MATEMATYKA (poziom PODSTAWOWY):
>> OD 08:30 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY BEZ WYDŁUŻONEGO CZASU EGZAMINU – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (OD kodu A06), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)
09:00 – 12:20 – MATEMATYKA (poziom PODSTAWOWY):
>> OD 08:40 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY Z WYDŁUŻONYM CZASEM EGZAMINU – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (DO kodu A05), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

06.05.2021 (CZWARTEK)

09:00 – 11:00 – JĘZYK ANGIELSKI (poziom PODSTAWOWY):
>> OD 08:30 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY BEZ WYDŁUŻONEGO CZASU EGZAMINU – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (OD kodu A05), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)
09:00 – 11:30 – JĘZYK ANGIELSKI (poziom PODSTAWOWY):
>> OD 08:40 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY Z WYDŁUŻONYM CZASEM EGZAMINU – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (DO kodu A05), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

14:00 – 17:00 – HISTORIA SZTUKI (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 13:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

07.05.2021 (PIĄTEK)

09.00 – 11:30 – JĘZYK ANGIELSKI (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:30 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY BEZ WYDŁUŻONEGO CZASU EGZAMINU – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (OD kodu A06), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)
09.00 – 12:00 – JĘZYK ANGIELSKI (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:40 (godzina wejścia):
ZDAJĄCY Z WYDŁUŻONYM CZASEM EGZAMINU – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A (DO kodu A05), 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

10.05.2021 (PONIEDZIAŁEK)

09.00 – 12:00/12:30 JĘZYK POLSKI (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

11.05.2021 (WTOREK)

09:00 – 12:00/12:30 – MATEMATYKA (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:30 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

14:00 – 17:00/17:30 WOS (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 13:40 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

12.05.2021 (ŚRODA)

09:00 – 12:00/12:30 – BIOLOGIA (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:40 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

14:00 – 16:30 – JĘZYK FRANCUSKI (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 13:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

13.05.2021 (CZWARTEK)

09:00 – 12:00/12:30 – GEOGRAFIA (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:40 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

14:00 – 16:00 – JĘZYK ROSYJSKI (poziom PODSTAWOWY):
>> OD 13:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

14.05.2021 (PIĄTEK)

09:00 – 12:00/12:30 – CHEMIA (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:40 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

14:00 – 16:30 – JĘZYK NIEMIECKI (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 13:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

17.05.2021 (PONIEDZIAŁEK)

09:00 – 12:00/12:30 – HISTORIA (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

18.05.2021 (WTOREK)

09:00 – 12:00/12:30 – FIZYKA (poziom ROZSZERZONY):
>> OD 08:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – AULA W SZKOLE (wejście od strony ul. Popiełuszki) w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

19.05.2021 (ŚRODA):

09:00 – 10:00 (CZĘŚĆ I) 10:30 – 13:00 (CZĘŚĆ II) – INFORMATYKA
(poziom ROZSZERZONY):

>> OD 08:45 (godzina wejścia):
WSZYSCY ZDAJĄCY DEKLARUJĄCY – SALA NR 5 LUB 28 w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci)

Dyrekcja