Aktualności

Podsumowanie konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty 2020-2021

W dniu 11 czerwca 2021 roku odbyło się podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Uroczystość wręczenia upominków i dyplomów laureatom konkursów przedmiotowych województwa lubelskiego odbyła się w Szkole Podstawowej nr 58 w Lublinie oraz w Delegaturach Kuratorium Oświaty w Lublinie tj. w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu.

W roku szkolnym 2020/2021 Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wojewódzką Komisją Konkursową zorganizował 12 konkursów przedmiotowych z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język francuski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski, język polski i matematyka. W etapie szkolnym wzięło udział 19731 uczniów, do etapu rejonowego awansowało 4851 uczniów, do finału wojewódzkiego awansowało 507 uczniów. W finale wojewódzkim przyznano 318 tytułów laureata i 189 tytułów finalisty konkursów przedmiotowych.

 

Naszą szkołę reprezentowali:

konkurs j.angielskiego:
N.Pliszczyńska (8a) – laureat (przygotowywał M.Pospiszyl)

konkurs języka hiszpańskiego:
N.Kielar (7c) – laureat (przygotowywała U.Dobrowolska)
Z.Arbaczewska (8b) – laureat (przygotowywała U.Dobrowolska)
P.Kędziera (8b) – laureat (przygotowywała U.Dobrowolska)
M.Guz (8a) – laureat (przygotowywała B.Gawrylak)

konkurs matematyczny:
Ł.Próchniak (8b) – laureat (przygotowywała E.Stachyra)
J.Czuczwar – laureat 3 konkursów przedmiotowych (historyczny, matematyczny i fizyczny) brał udział w uroczystości 17.06.2021 jako laureat wielokrotny.

Wszystkim laureatom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja