Aktualności

Podsumowanie konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Informujemy, że uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się wg następującego harmonogramu:

>> 11.06.2021 (piątek) godz. 11:00 – laureaci jednokrotni – N.Kielar (7c), N.Pliszczyńska, M.Guz (8a), Z.Arbaczewska, P.Kędziera, Ł.Próchniak (8b) – w Szkole Podstawowej nr 58 (ul. Berylowa 9A) – wyjazd uczniów ze szkoły o godz. 10:00, obowiązuje uroczysty strój szkolny
>> 17.06.2021 (czwartek) godz. 10:00 – laureat wielokrotny – J.Czuczwar (8b) – Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

UWAGA: W związku z wytycznymi dotyczącymi organizacji spotkań w podsumowaniu mogą brać udział laureaci konkursów wraz z dyrektorem szkoły (lub osobą przez niego oddelegowaną). Ze względu na obowiązujące ograniczenia nie możemy zaprosić nauczycieli przygotowujących laureatów oraz rodziców uczniów.

Z uwagi na stan pandemii uczestnicy uroczystości muszą przestrzegać następujących zasad:

  1. W podsumowaniu mogą brać udział wyłącznie osoby bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
  2. Na miejsce uroczystości wraz z osobą odznaczaną nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów, np. o niepełnosprawności.
  3. Laureat przez cały czas trwania uroczystości powinien mieć założoną maseczkę, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
  4. Przed wejściem do budynku każdy powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.

 

Dyrekcja