Aktualności

UCZNIOWIE LO JADWIGI ZDOBYLI 47 TYTUŁÓW LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

W dniu 21.06.2021 w Trybunale Koronnym odbyło się spotkanie Pana Wiceprezydenta dr Mariusza Banacha z przedstawicielami szkół, których uczniowie uzyskali najwięcej tytułów finalisty lub laureata Ogólnopolskich Olimpiad.

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne liczba uczestników spotkania była bardzo ograniczona. Naszą szkołę reprezentował Korneliusz Obarski, uczeń klasy 2C trzyletniego LO, który uzyskał 6 tytułów (najwięcej w Lublinie).

Prywatne LO Królowej Jadwigi w uznaniu osiągnięć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 otrzymało od Prezydenta Miasta Lublin Dyplom uznania oraz PUCHAR.

20 uczniów naszego LO uzyskało 47 tytułów finalisty lub laureata Olimpiad. Jest to drugi wynik po LO  im. Staszica, które uzyskało 51 tytułów. Wszyscy uczniowie uzyskali również stypendia w wysokości 750 zł za każdy tytuł.

Serdecznie gratulujemy stypendystom oraz nauczycielom, którzy ich przygotowywali.


Poniżej lista laureatów i/lub finalistów Olimpiad oraz liczba zdobytych tytułów:

 1. KORNELIUSZ OBARSKI (klasa 2C LO) – 6 TYTUŁÓW (70. Olimpiada Fizyczna, LXXII Olimpiada Matematyczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie fizyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie informatyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie matematyka, XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej)
 2. KONSTANTY SMOLIRA (klasa 1Cn LO) – 5 TYTUŁÓW (XXVIII Olimpiada Informatyczna, LXXII Olimpiada Matematyczna, European Junior Olympiad in Informatics, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie informatyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie matematyka)
 3. PIOTR MAKSYMIUK (klasa 3C LO) – 5 TYTUŁÓW (70. Olimpiada Fizyczna, LXXII Olimpiada Matematyczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – fizyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – matematyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – informatyka)
 4. MAREK LISOWSKI (klasa 3C LO) – 4 TYTUŁY (LXXII Olimpiada Matematyczna, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – matematyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – fizyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – informatyka)
 5. ALEKSANDRA CZERWIŃSKA (klasa 2D LO) – 4 TYTUŁY (LXII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, IX Olimpiada Wiedzy o III RP, VIII Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie, VI Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie)
 6. EMILIA DĘBICKA (klasa 3C LO) – 3 TYTUŁY (Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie fizyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie informatyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie matematyka)
 7. BARTŁOMIEJ ŁUSZCZUK (klasa 2E LO) – 2 TYTUŁY (Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie geografia, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” w dyscyplinie chemia)
 8. MIKOŁAJ DEMCZUK (klasa 2D LO) – 2 TYTUŁY (IX Olimpiada Wiedzy o III RP, VI Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie)
 9. JAKUB KUZIOŁA (klasa 3C LO) –2 TYTUŁY (Ogólnopolska Olimpiada “O Diamentowy Indeks AGH” – matematyka, Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – informatyka)
 10. BŁAŻEJ OSMAŁEK (klasa 2C LO) – 2 TYTUŁY (Ogólnopolska Olimpiada “O Diamentowy Indeks AGH” – matematyka, XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej)
 11. MIKOŁAJ KUZIUK (klasa 2Cn LO) – 2 TYTUŁY (70. Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej)
 12. MACIEJ KOBIAŁKA (klasa 2En LO) – 2 TYTUŁY (VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej, VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie)
 13. WIKTOR CHMIEL (klasa 3B LO) – 2 TYTUŁY (VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym)
 14. ADA GALANT (klasa 3C LO) – 1 TYTUŁ artystyczny (XXIV Ogólnopolski i XXXVIII Wojewódzki Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Twórczości Literackiej)
 15. JAN SZAFRAN (klasa 2C LO) – 1 TYTUŁ (XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej)
 16. ZOFIA FABROWSKA (klasa 2C LO) – 1 TYTUŁ (XLVII Olimpiada Geograficzna)
 17. PAWEŁ RUDKOWSKI (klasa 2An LO) – 1 TYTUŁ (VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej)
 18. ANDRZEJ KAŁAKUCKI (klasa 2An) – 1 TYTUŁ (VIII Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka we Współczesnym Świecie)
 19. ZUZANNA KRUSZEWSKA (klasa 3A LO) – 1 TYTUŁ (VIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym)
 20. PAWEŁ JASIŃSKI (klasa 2An LO) – 1 TYTUŁ (VI Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie)