Aktualności

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2021

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2021 >>

>> j.polski >> nasza szkoła 78% pkt na 60% w Polsce (zdawało 40 uczniów);
>> matematyka >> nasza szkoła 85% pkt na 47% w Polsce (zdawało 40 uczniów);
>> j.angielski >> nasza szkoła 97% pkt na 66% w Polsce (zdawało 36 uczniów);
>> j.niemiecki >> nasza szkoła 100% pkt na 49% w Polsce (zdawało 1 uczeń);
>> j.hiszpański >> nasza szkoła 100% pkt na 69% w Polsce (zdawał 3 uczniów);

Średnia szkoły 87% pkt w stosunku do średniej krajowej 57%.
Jest to wynik o 30 punktów % wyższy!

Gratulujemy wszystkim zdającym Uczniom i ich Nauczycielom

Dyrekcja