Aktualności

Jestem bezpieczny – próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszej szkole w dniu 15.09.2021r. zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i dzieci z budynku szkoły. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań  w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  W ćwiczeniach wzięli udział wszyscy uczniowie i personel obecny w budynku szkoły. Na umówiony sygnał dźwiękowy i głosowy, zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek i udali się na umówione miejsce zbiórki. Na kilka minut wszystkie sale , pomieszczenia administracyjne, kuchenne i gospodarcze pozostały puste. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.