Aktualności

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” >> nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne do 22 września 2021.

Informujemy rodziców uczniów naszej szkoły, że rusza nabór wniosków o stypendium. Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2021/2022578 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 200 – dla uczniów I klas liceów ogólnokształcących, 178 – dla uczniów II i III klas liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznane będzie na okres 10 miesięcy, od 1 września 2021 do 30 czerwca 2022. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, spełniający warunki określone w regulaminie.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022 należy składać w terminie od 1 do 22 września 2021. Szczegółowe informacje pod tym linkiem << link >>.


Dyrekcja