Aktualności

Matura 2022 – deklaracja wstępna

Informuję, że ostateczny termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 mija w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2021 (czwartek).

Deklarację należy złożyć (wydrukowaną po obu stronach kartek) w formie wypełnionej elektronicznie. Wersja edytowalna znajduje się na stronie OKE  >> link >>.

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie deklaracji i własnoręczne czytelne podpisanie pełnym imieniem i nazwiskiem.
Niezłożenie deklaracji w ww. terminie oznacza nieprzystępowanie do egzaminu maturalnego.

Anna Lamch