Aktualności

MATURA 2022 – procedury i komunikaty

Szczegółowe procedury i komunikaty przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021-2022 znajdują się pod linkami poniżej:

  • sposób organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego >> link >>
  • harmonogram egzaminów >> link >>
  • dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu >> link >>
  • przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający >> link >>
  • systemy operacyjne, programy i języki programowania (w przypadku egzaminu z informatyki) >> link >>.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z organizacją egzaminu i komunikatami.

Anna Lamch