Aktualności

Mała Jadzia na Zielonej Szkole!!!

Zielona szkoła” to forma edukacji, która jest źródłem twórczej pracy nauczyciela i ucznia. Ma spełniać określone cele dydaktyczno-wychowawcze i integracyjne. Uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty niż nauka w szkolnej ławce, dlatego w tym roku szkolnym zorganizowaliśmy dla uczniów Małej Jadzi trzydniowy wyjazd do Janowa Lubelskiego. Dzięki temu nasi uczniowie mieli szansę bezpośredniego poznawania przyrody i pięknych zakątków Lubelszczyzny, a jednocześnie możliwość bezpośredniego przeżywania i działania.

      

Program zielonej szkoły był bardzo napięty i wypełniony różnymi atrakcyjnymi zajęciami, spacerami i zabawami. Nikt nie mógł narzekać na nudę. Uczniowie podczas pieszych wędrówek mieli okazję poznać malowniczo położoną miejscowość w lesie, otoczoną jeziorami. Dzieci oprócz codziennych zajęć dydaktycznych uczestniczyły w licznych konkursach, turniejach sportowych. Nie zabrakło takich atrakcji jak: zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej, zajęcia relaksacyjno-wyciszające, ognisko, dyskoteka.

                   

Pobyt na zielonej szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń i pozytywnych przeżyć. Każdy uczeń miał szansę pokazania się z jak najlepszej strony, gdyż zadania, które przed nim stawiali nauczyciele, były dostosowane do jego możliwości. W każdym dziecku to „coś“, co odpowiednio stymulowane dowartościowywało go, mobilizowało i umożliwiało harmonijny rozwój. Dzieci, które wyjechały na zieloną szkołę uczyły się samodzielności, samokontroli i samooceny. W trakcie trwania zajęć poznawały słabe i mocne strony swojej działalności.

           

Czas minął bardzo szybko. Wszyscy żałowali, że przygoda już się kończy. Nikt nie zapomni jednak wspólnie spędzonych, radosnych chwil. Uczniowie Małej Jadzi zasługują na szczególną pochwałę, ponieważ ich sposób bycia i zachowanie było wzorowe i budziło zachwyt wszystkich, którzy mieli z nimi styczność. Ten trzydniowy pobyt nauczył ich wiele.

To co widzieli, to co zrozumieli i tego czego doświadczyli nie da się nauczyć z żadnej książki, ani podręcznika. Tam trzeba było być i samemu to przeżyć. Samemu doświadczyć, by zrozumieć lepiej.