Aktualności

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 2020-2021

W wielką dumą informujemy, że 2 uczniów Jadwigi zostało stypendystami PRM.

Są to:

1. Konstanty Smolira (uczeń obecnej 3 klasy 4 – letniego LO)
2. Kornaliusz Obarski (uczeń obecnej 3 klasy 3 – letniego LO)

W 2021 r. 434 uczniów z województwa lubelskiego zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie.

Konstantemu i Korneliuszowi serdecznie gratulujemy!

Dyrekcja