Aktualności

Biologiczne Last Minute, czyli błyskawiczna powtórka przed maturą

Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS zaprasza uczniów klas maturalnych liceów i techników zdających maturę z biologii na poziomie rozszerzonym do udziału w VI edycji „Biologicznego Last Minute, czyli błyskawicznej powtórki przed maturą”.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy:

 1. udział w bezpłatnych 3-dniowych, weekendowych wykładach z biologii w formie on-line (5, 6 i 12 marca).
  Wykłady poprowadzą pracownicy naukowi UMCS specjaliści w dziedzinach objętych egzaminem maturalnym z biologii rozszerzonej (cytologia i metabolizm, fizjologia człowieka, fizjologia roślin, botanika, zoologia, genetyka).
 2. udział w warsztatach on-line z rozwiązywania zadań maturalnych (12 marca).
  Warsztaty przygotuje i poprowadzi doświadczony egzaminator OKE w Krakowie.
  Szczegółowy program wykładów i warsztatów znajduje się w zakładce Harmonogram: https://www.umcs.pl/pl/harmonogram,14075.htm
  Wykłady i warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie MS Teams.
  Zgłoszenia można przesyłać do 02.03.2022: https://www.umcs.pl/pl/formularz-zgloszeniowy,14076.htm
  Zarejestrowani uczestnicy otrzymają linki do poszczególnych zajęć na podany adres e-mail, na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.
  Liczba miejsc – 100 osób.

Organizator: Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin