Aktualności

NATALIA DYSPUT najlepsza w Polsce w konkursie Biochemicznym

W dniu 8 kwietnia 2022 odbył się III etap XIII Konkursu Biochemicznego o zasięgu ogólnopolskim.

NATALIA DYSPUT z klasy 2Bn pokonała uczestników z całej Polski i zajęła I miejsce! Naszą szkołę reprezentowały również Zofia Bryłowska (3Cn) i Anna Ignatowicz (3Cn).

Wielkie gratulacje!

 

Organizatorem Konkursu Biochemicznego jest Katedra Biochemii i Biotechnologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS a patronem merytorycznym Konkursu jest Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Celem konkursu jest:

  1. Popularyzacja oraz rozwijanie zainteresowania biochemią.
  2. Podnoszenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu biochemii.
  3. Inspirowanie do obserwacji związków i zależności procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych oraz między ich strukturami chemicznymi a funkcjami biologicznymi.

Dyrekcja i Grażyna Konik, nauczycielka biologii