Aktualności

Podziemny Teatr Jadwigi „KATAKUMBY” zaprasza na pantomimiczne przedstawienie wielkanocne pt. „Wyzwoliciel” (aktualizacja)

Podziemny Teatr Jadwigi „KATAKUMBY” zaprasza na pantomimiczne przedstawienie wielkanocne pt. „Wyzwoliciel”.

Występ uświetni śpiew szkolnego chóru.

Bezpośrednio po występie wysłuchamy świadectwa artysty rapera Mirka Kolczyka „Kolah”.

Spotkanie odbędzie się w sali gimnastycznej według następującego porządku:

12.04.2022 (wtorek)

12.00 – 13.30 >> klasy 1An, 1Bn, 1Cn, 2An, 2Bn, 2Cn;
14.00 – 15.30 >> klasy 8a, 8b, 8c, 3An, 3Bn, 3Cn;

13.04.2022 (środa)

10.00 – 11.30 >> klasy 4a 5a, 6a, 7a, 7b, 7c;
12.00 – 13.30 >> klasy 3Dn, 3En, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F;

 

Transmisja on-line z tego spotkania odbędzie się także na szkolnym Facebooku >> http://www.facebook.com/jadwiga.lublin

 

Dyrekcja i katecheci