Aktualności

Sukces Piotra Maksymiuka w XX Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

Z ogromną radością informujemy, że Piotr Maksymiuk, uczeń klasy 3C LO uzyskał tytuł laureata XX Olimpiady Lingwistyki Matematycznej zajmując 11. miejsce wśród 66 uczestników zawodów centralnych. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród
uczestników z województwa lubelskiego Piotr uzyskał najwyższy wynik (jest jedynym laureatem z woj. lubelskiego).

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie.

Na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci również na studia informatyczno-matematyczne; na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Iwona Kusz