Aktualności

E8 2022 – HARMONOGRAM I ZASADY ZACHOWANIA

24.05.2022 (WTOREK):

09:00 – 11:00/12.00 – JĘZYK POLSKI
– OD 08:20 (godzina wejścia): ZDAJĄCY BEZ DOSTOSOWAŃ I Z DOSTOSOWANIAMI (55 UCZNIÓW) – WEJŚCIE GŁÓWNE – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA – w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B, 8C

09:00 – 12:00 – JĘZYK POLSKI
– OD 08:45 (godzina wejścia): ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI (2 UCZNIÓW) – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B, 8C

09:00 – 12:00 – JĘZYK POLSKI
– OD 08:45 (godzina wejścia): ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI (1 UCZEŃ) – POKÓJ NAUCZYCIELI WF-U (główne wejście do sali gimnastycznej)

09:00 – 12:00 – JĘZYK POLSKI
– OD 08:45 (godzina wejścia): ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI (1 UCZEŃ) – BUDYNEK MAŁEJ JADZI

25.05.2022 (ŚRODA):

09:00 – 10:40/11.30 – MATEMATYKA
– OD 08:20 (godzina wejścia): ZDAJĄCY BEZ DOSTOSOWAŃ I Z DOSTOSOWANIAMI (58 UCZNIÓW) – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (główne wejście do sali gimnastycznej), w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B, 8C

09:00 – 11:30 – MATEMATYKA
– OD 08:45 (godzina wejścia): ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI (1 UCZEŃ) – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA

26.05.2022(CZWARTEK):

09:00 – 10.30/11:15 – JĘZYK ANGIELSKI
– OD 08:20 (godzina wejścia): ZDAJĄCY BEZ DOSTOSOWAŃ i Z DOSTOSOWANIAMI
(47 UCZNIÓW) – WEJŚCIE GŁÓWNE – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA – w kolejności alfabetycznej oddziały: 8A, 8B. 8C

09:00 – 11:15 – JĘZYK ANGIELSKI
– OD 08:45 (godzina wejścia): ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI (1 UCZEŃ) – POKÓJ NAUCZYCIELI WF-U (główne wejście do sali gimnastycznej)

09:00 – 11:15 – JĘZYK ANGIELSKI
– OD 08:45 (godzina wejścia): ZDAJĄCY Z DOSTOSOWANIAMI (1 UCZEŃ) – DOLNA SALA GIMNASTYCZNA

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:

Na egzaminie ósmoklasisty w dniach 24 – 26.05.2022 obowiązują następujące zasady:

 1. zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych (w tym również smartwatchy)
 2. zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE
 3. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi PODCZAS EGZAMINU
 4. zdający może wnieść na salę:
  • przybory do pisania – OBOWIĄZKOWO – CZARNY długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz długopis/pióro zapasowe
  • małą (do 0,5 l) butelkę wody niegazowanej (w czasie egzaminu butelka winna stać na podłodze przy nodze stolika) – FAKULTATYWNIE
  • linijkę – na egzamin z matematyki – OBOWIĄZKOWO
 5. zdający pozostawia rzeczy osobiste (torebka, telefon, odzież wierzchnia) w odrębnym pomieszczeniu (SZATNIE W SALI GIMNASTYCZNEJ)
 6. zdający wchodzą do sali pojedynczo okazując LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ LUB DOWÓD OSOBISTY
 7. przewodniczący (lub członek) ZN losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie siedział
 8. zdający odbiera od członka ZN KODY KRESOWE konieczne do zakodowania arkuszy w wyznaczonych miejscach. Kody kreskowe odbierane są od zdających po czynnościach organizacyjnych. Zdający otrzymuje kody kreskowe przy wejściu na każdy egzamin, do którego przystępują.
 9. po wylosowaniu zdający zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku i POZOSTAJE PRZY NIM do czasu rozpoczęcia egzaminu oraz podczas jego trwania.

DYREKCJA