Aktualności

Rekolekcje ewangelizacyjne w Jadwidze

W dniach 11-13 maja 2022 odbędą sie dla uczniów naszej szkoły rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadzi włoska wspólnota Sentinelle del Mattino di Pasqua*. Wszystkie spotkania będą miały miejsce w kaplicy bł. Wł. Gorala, ul. Popiełuszki 28b i odbędą się wg następującego porządku:

  • 11.05.2022 (środa) godz. 8.20-10.00 – klasy 2An, 2Bn, 2Cn, 3En, 3ABCn.
  • 12.05.2022 (czwartek) godz. 8.20- 10.00 – klasy 4a, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c.
  • 13.05.2022 (piątek) godz. 10.15 -12.00 – klasy 5a, 6a, 3An, 3Bn, 3Cn, 3Dn.

 

*Podstawowe informacje o wspólnocie Sentinelle del Mattino di Pasqua:

Papież Jan Paweł II podczas Światowych Dni Młodzieży w 2000 roku nazwał młodych strażnikami poranka nowego tysiąclecia. Poprosił o to by stali się pierwszymi świadkami wiary dla swoich rówieśników. To wyzwanie podjął florencki piłkarz Gianni Castorani, który przebywszy francuską Szkołę Nowej Ewangelizacji Jeunesse-Lumière o.Daniela Ange, zainicjował podobną wspólnotę ewangelizacyjną w swoim mieście. Na bazie tej wspólnoty obecnie działa Szkoła Ewangelizacji „Strażnicy Poranka Wielkanocnego”. Były piłkarz a obecnie kapłan Gianni Castorani czuwa nad formacją duchową i teologiczną wspólnoty. Do szkoły mogą przystąpić młodzi, w wieku 18-30 lat. Robią przystanek w swoim dotychczasowym życiu, zawieszają na 9 miesięcy studia, pracę albo jej poszukiwanie i zobowiązują się przeżyć ten czas we wspólnocie Kościoła, na wzór pierwszych chrześcijan. Ich codzienność opiera się na czterech kolumnach: życie braterskie, formacja teologiczna, modlitwa i misja. W swojej duchowości czerpią z całego bogactwa Kościoła kierując się radosnym przeżywaniem codzienności i dzieleniem nadzieją.

Katecheci