Sukcesy Małej Jadzi

WYNIKI KONKURSU ZUCH ORAZ ZUCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – KLASY I -III

Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej w dniach 9-11.05 brali udział w Ogólnopolskim Konkursie ZUCH – EDYCJI ROCZNEJ z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Dla najlepszych organizator przygotował nagrody praz dyplomy laureatów zgodnie z zasadami w regulaminie:

Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa

Miejsca od 2 – do 5: Dyplom laureata, nagroda książkowa

Miejsca od 6 do 15: Dyplom laureata

Miejsca od 16: Dyplomu uznania

Z satysfakcją i dumą przekazujemy wyniki konkursu:

JĘZYK ANGIELSKI

 Klasa 1

Dyplom laureata, nagroda książkowa: Ina Szeleźniak (1a); Hanna Tchórz (1b); Zuzanna Chmielewska (1b); Róża Wójcik (1b)

Dyplom laureata: Michał Kucharski (1b); Mieszko Borkowski (1a); Stefan Borowski (1b); Pola Nastaj (1a); Alicja Szafranek (1a); Amelia Czajka (1a)

Klasa 2

Dyplom laureata, nagroda książkowa: Miłosz Szczerba (2b)

Dyplom laureata: Zofia Skorek (2a); Blanka Błaszków (2b); Natalia Zarczuk (2a), Wiktoria Torres (2b); Maciej Szydłowski (2a); Adam McColl (2b), Lew Abramchuk (2b), Francesco Piva (2a), Ignacy Wojtak (2a);

Klasa 3

Dyplom laureata, nagroda książkowa: Mieszko Borny (3a)

Dyplom laureata: Jan Chmielewski (3b); Piotr Koślacz (3b), Aleksander Staniszewski (3b)

 

JĘZYK POLSKI

 Klasa 1

Grawerowany dyplom laureata, nagroda książkowa: Michał Kucharski (1b)

Dyplom laureata, nagroda książkowa: Mieszko Borkowski (1a)

Dyplom laureata: Pola Nastaj (1a); Róża Wójcik (1b); Hanna Tchórz (1b);

Klasa 2

Dyplom laureata: Ignacy Wojtak (2a); Natalia Zarczuk (2a), Natalia Okoniewska (2b)

Klasa 3

Dyplom laureata: Jeremi Ligencki (3b), Kateryna Kryshtal (3b); Wiktoria Dębiak (3b); Aleksander Staniszewski (3b); Jan Chmielewski (3b); Pola Szymczak (3a)

MATEMATYKA

 Klasa 1

Dyplom laureata, nagroda książkowa: Mieszko Borkowski (1a)

Dyplom laureata: Gabriel Bielak (1b); Zuzanna Chmielewska (1b); Tymon Augustynowicz (1a); Hanna Tchórz (1b); Aleksandra Mazurkiewicz (1b); Michał Kucharski (1b)

Klasa 2

Dyplom laureata: Ignacy Wojtak (2a); Maciej Szydłowski (2a); Lev Abramchuk (2b); Blanka Błaszków (2b);

Klasa 3

Dyplom laureata: Jeremi Ligencki (3b), Mieszko Borny (3a); Pola Szymczak (3a); Lena Studzińska (3b); Jan Chmielewski (3b); Lena Szulc (3a)

Wszystkim laureatom GRATULUJEMY osiągniętych wyników i życzymy wiele satysfakcji z rozwiązywania kolejnych zadań oraz zdobywania nagród i dyplomów.