Aktualności

Informacja dotycząca wydania świadectw i aneksów egzaminu dojrzałości przeprowadzonego w maju 2022

Uprzejmie informujemy, że świadectwa i aneksy z wynikami egzaminu dojrzałości zostaną przekazane każdemu abiturientowi naszej szkoły w dniach 5-6 lipca 2022 (wtorek – środa) w godzinach 12:00-14:00 w szkole.

W przypadku niemożliwości osobistego odbioru wymagane jest podpisane pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko i numer dowodu osobistego odbierającej osoby.

Maturzyści będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów na stronie https://wyniki.edu.pl/
Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły.

Dyrekcja