Aktualności

Publikacja wyników egzaminu ósmoklasisty 2022

Od 1 lipca 2022 będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty. Zdający będą mogli zobaczyć wyniki  od godziny 10:00 w systemie ZIU na stronie https://wyniki.edu.pl.

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub za pomocą Profilu Zaufanego, który można założyć już od 13 roku życia.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu będą wydawane 8 lipca 2022 w godzinach 10:00 – 12:00 w szkole.

Zaświadczenie wydawane będzie uczniowi (lub rodzicowi/opiekunowi prawnemu) za potwierdzeniem odbioru.

Dyrekcja