Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2022

Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2022 >>

  • >> j.polski >> nasza szkoła 77,22% pkt na 60% w Polsce (zdawało 60 uczniów);
  • >> matematyka >> nasza szkoła 89,20% pkt na 57% w Polsce (zdawało 60 uczniów);
  • >> j.angielski >> nasza szkoła 92,93% pkt na 67% w Polsce (zdawało 60 uczniów);
  • >> j.niemiecki >> nasza szkoła 100% pkt na 50% w Polsce (zdawało 2 uczniów);
  • >> j.hiszpański >> nasza szkoła 100% pkt na 81% w Polsce (zdawał 4 uczniów);

Średnia szkoły 87% pkt w stosunku do średniej krajowej 61%.
Jest to wynik o 26 punktów % wyższy!

Gratulujemy wszystkim zdającym Uczniom i ich Nauczycielom

Dyrekcja