Aktualności

Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w województwie lubelskim

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza szczególnie uzdolnionych uczniów w województwie lubelskim do składania wniosków o stypendia w ramach Programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” i Programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Stypendia przyznawane będą na okres od 1.09.2022 r. do 30.06.2023 r. w kwocie 350 zł miesięcznie. Otrzymają je najzdolniejsi uczniowie, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programów w roku szkolnym 2022-2023 zostanie przyznanych 1259 stypendiów.

Szczegóły dotyczące programów: regulaminy, instrukcje i wymagane formularze znajdują się <<pod tym linkiem >>.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 należy składać w terminie do 16 września 2022 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego:

tel. (81) 47 81 459, (81) 44 16 713, (81) 44 16 716
e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami programów stypendialnych oraz do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Dyrekcja