Aktualności

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023

Z przyjemnością informujemy, że uczeń obecnej klasy 3C LOKonstanty Smolira został uhonorowany wśród 310 uczniów ze szkół z województwa lubelskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 300 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach, tj. do 30 listopada za okres od września do grudnia oraz do 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Serdecznie gratulujemy.

Dyrekcja