Aktualności

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki

W dniu 20 lutego 2023 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, parlamentarzyści z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.

Stypendyści odebrali dyplomy z rąk posłów na sejm RP Moniki Pawłowskiej i Kazimierza Chomy, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. W uroczystości uczestniczył również wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów z Jadwigi został KONSTANTY SMOLIRA z klasy 3C LO natomiast stypendystami MEiN zostali:

  1. Kornelisz Obarski (absolwent LO)
  2. Piotr Maksymiuk (absolwent LO)
  3. Błażej Osmałek (absolwent LO)
  4. Jan Szafran (absolwent LO)
  5. Rafał Staśkiewicz (absolwent SP)
  6. Konstanty Smolira (3C)
  7. Mikołaj Kuziuk (4C)
  8. Maciej Kobiałka (4C)
  9. Maria Bażęcka (1C)

Na rok szkolny 2022/2023 Premier Mateusz Morawiecki przyznał 313 stypendiów wyróżniającym się uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, z kolei Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uhonorował stypendium 46 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim w roku szkolnym 2021/2022.

Uroczystość uświetnił koncert zespołu wokalnego „Dywizjon”, w skład którego wchodzą uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie pod kierownictwem muzycznym pana Andrzeja Królikowskiego.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dyrekcja