Aktualności

Sukces Jakuba Maszkowskiego w XXI Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej

Z ogromną radością informujemy, że Jakub Maszkowski, uczeń klasy 4C LO uzyskał tytuł FINALISTY XXI Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie.

Na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci również na studia informatyczno-matematyczne; na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki. Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Iwona Kusz