Aktualności

Wykluczenie jako przejaw przemocy rówieśniczej

Temat przemocy rówieśniczej coraz częściej pojawia się na pierwszych stronach gazet, w serwisach informacyjnych, na konferencjach psychologicznych. Jest to jednak zjawisko niejednorodne, często trudne do zauważenia, bo ukryte, bo nieoczywiste. Wykluczenie – izolowanie czy odrzucenie przez grupę społeczną. To zjawisko może przynosić skutki równie poważne jak przemoc aktywna, czyli taka, którą widzimy w postaci aktów przemocy fizycznej lub werbalnej. Zachęcam do lektury artykułu, abyśmy byli lepszymi obserwatorami…

Artykuł dostępny jest pod tym linkiem << link >>

Anna Bocian