Mała Jadwiga pomaga

  Dzisiejszy dzień kończy akcję pomocy Karolince Jakóbczyk w Małej Jadwidze.
Jej celem było wsparcie w zebraniu środków na operację serca w USA, transport medyczny, pobyt, dalsze leczenie i rehabilitacja dziewczynki.
Serdecznie dziękujemy za wszystkich otwarte serce, życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz nieodzowne wsparcie przy realizacji tejże akcji. To co zobaczyłyśmy w ciągu tego tygodnia budziło w nas wszystkich ogromne wzruszenie. Śmiało możemy powiedzieć, że akcje takie to nie tylko pomoc innym, ale kształtowanie w naszych uczniach wrażliwości na los innych, jak też otwarcie serca i empatia wobec drugiego człowieka.
Karolinkę Jakóbczyk – naszą małą bohaterkę, walczącą o swoje zdrowie  wesprzemy kwotą ok. 6 500 tys.