Aktualności

Rocznica odejścia Józefa Kołodziejczyka

Mija właśnie rok od pożegnania naszego Nauczyciela i Przyjaciela JÓZEFA KOŁODZIEJCZYKA.

Pamiętamy go nie tylko, jako nauczyciela matematyki w Jadwidze. Pamiętamy go także jako autora i kompozytora, który stworzył wiele znanych piosenek turystycznych w zespole muzycznym „Wątli Kołodzieje”.

Odebrała nam go choroba, ale jest nadal z nami w pamięci i modlitwie!

Józefie, dziękujemy za Twój wkład w budowanie Szkoły!

Społeczność Jadwigi