Aktualności

Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” >> informujemy, że nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu prowadzony będzie w dniach od 1 do 30 września 2023.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej oraz I-IV Liceum Ogólnokształcącego. Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2023/2024 stypendium w kwocie 600zł dla uczniów, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem: <<link>>

Dyrekcja