Aktualności

Początek roku szkolnego w Małej Jadwidze

W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego w Małej Jadwidze odbyły się warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Dziecięcy UMCS. Zajęcia poświęcone były bursztynom i ich właściwościom, nosiły tytuł „Złoto Lubelszczyzny – Lubelski Bursztyn”. Uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji o bursztynach oraz dowiedzieli się jakie mają właściwości fizyczne i chemiczne.  Na zakończenie warsztatów każdy uczeń wykonał własny wisiorek z bursztynem – na szczęście oraz miał okazję wyszukać sobie drobniutkich bursztynów w lubelskich złożach glaukonitu – piaskowca glaukonitowego, który jest cennym, naturalnym i ekologicznym surowcem dla rolnictwa (nawozy), budowlanym, absorbentem w ochronie środowiska oraz naturalnym składnikiem w kosmetyce.  To były bardzo interesujące warsztaty.