Majowe Święta

Maj jest dla nas szczególnym miesiącem. I to nie tylko przez piękno rozwijającej się wokół przyrody, ale też ze względu na obchodzone w tym czasie trzy ważne święta.
Uczniowie Małej Jadwigi chcąc pielęgnować patriotyczne tradycje oraz rozwijać dumę ze swojej przynależności narodowej w dniu dzisiejszym z zaciekawieniem wysłuchali części artystyczno-edukacyjnej przygotowanej przez drugoklasistów. Uczniowie wzięli udział w quizie na temat naszej ojczyzny oraz wyrecytowali kultowy „Katechizm polskiego dziecka”.