Deklaracja wstępna >> Matura 2021

Informuję, że ostateczny termin złożenia do Dyrektora szkoły wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 mija w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 (środa). Deklarację należy złożyć (wydrukowaną na jednej kartce) w formie wypełnionej elektronicznie >> https://deklaracja.edu.pl/ do Dyrektora szkoły (kod szkoły: 066301-10102). Bardzo proszę o własnoręczne czytelne podpisanie deklaracji pełnym imieniem i nazwiskiem. […]

Informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego 2020

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w czerwcu 2020 zostaną ogłoszone 11 sierpnia br.(wtorek). Świadectwa i aneksy z wynikami egzaminu dojrzałości zostaną przekazane każdemu abiturientowi naszej szkoły w tym samym dniu 11 sierpnia 2020 (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00 w sali 25. W przypadku niemożliwości osobistego odbioru wymagane jest podpisane pisemne upoważnienie zawierające […]

Drużyna Jadwigi wywalczyła 4 miejsce w Polsce w konkursie Turbolandeskunde

W niedzielę 7 czerwca 2020 odbył się finał VI edycji konkursu „Turbolandeskunde – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. W konkursie udział wzięło 20 drużyn z różnych regionów Polski, wyłonionych w eliminacjach regionalnych. Jedną z nich była drużyna z naszej szkoły w […]

Matura 2020 zasady obowiązujące na egzaminie

Na pisemnym egzaminie maturalnym w dniach 8-29.06.2020 obowiązują następujące zasady: zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi niedotykanie dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust), nosa i oczu a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust ręką zgiętą w łokciu) zakaz gromadzenia się w […]

Matura 2020 szczegółowy harmonogram

08.06.2020 (PONIEDZIAŁEK): 09:00 – 11:50 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY): – OD 08:20 (godzina wejścia): ZDAJĄCY BEZ WYDŁUŻONEGO CZASU EGZAMINU – GÓRNA SALA GIMNASTYCZNA (boczne wejście po lewej stronie – podjazd), w kolejności alfabetycznej oddziały: 3A, 3B i 3C oraz oddział D (absolwenci) 09:00 – 12:20 – JĘZYK POLSKI (poziom PODSTAWOWY): – OD 08:40 (godzina […]

Indeksy KUL dla naszych laureatów

Informujemy, że nasza uczennica Jagna Bogusz z klasy 3A liceum została Laureatem w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy pt. „Ciekawi świata”, zaś Michał Rożnowski z klasy 3B i Wojciech Gągała z klasy 3C zostali Laureatami w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy pt. „Nikt nie jest samotną wyspą – o potrzebie relacji”. Obydwa konkursy zostały organizowane przez IV Liceum Ogólnokształcące […]

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 >> regulacje prawne (19.05.2020)

Procedury, terminy jak i opisy czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – to główne kwestie ujęte w podpisanym dziś, 19 maja rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin maturalny pisemny W tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie […]

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 (WYCIĄG) Sekcja 1. ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść […]

39 TYTUŁÓW FINALISTÓW OLIMPIAD w naszym liceum!

OGROMNE BRAWA DLA NASZYCH LICEALISTÓW ZA ZDOBYCIE 38 TYTUŁÓW FINALISTÓW OLIMPIAD ORAZ 1 TYTUŁU KONKURSU ARTYSTYCZNEGO Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym nasi licealiści zdobyli aż 38 tytułów finalisty. W związku z wydanym przez MEN z dn. 25 marca 2020 rozporządzeniem, wśród uczestników zakwalifikowanych do zawodów trzeciego stopnia Olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym […]