Aktualności

Innowator i Wynalazca Rafał Budzyński

Nasz Maturzysta Rafał Budzyński zakwalifikował się do finału Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Etap okręgowy odbył się 8 kwietnia 2019 r. w XXI LO w Lublinie. Rafał musiał przejść 3 etapy złożone z testu, pracy opisowej i egzaminu ustnego. W efekcie znalazł się w elicie 6 uczestników olimpiady, którzy na przełomie maja i czerwca pojadą na finał olimpiady do Koszalina.
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości wspomaga innowacyjność i przedsiębiorczość oraz świadczeniem wielostronnej pomocy twórcom projektów wynalazczych. Wyznacza i decyduje o charakterze i tematyce prowadzonych form współuczestnictwa młodzieży w poznawaniu zagadnień techniki i rywalizacji w rozwiązywaniu problemów z tym związanych.
Rafał Wielkie Gratulacje!!!

Krzysztof Niedźwiedź