Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Nasza szkoła organizuje, wzorem lat ubiegłych, sztab akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”!

Podczas akcji zbiera się:

  • artykuły szkolne, papiernicze
  • przybory szkolne, gry, zabawki
  • środki czystości
  • odzież, obuwie
  • żywność długoterminową, słodycze
  • ziemiopłody

Najlepiej, aby dary te były w jak najlepszym stanie. Będzie można je umieszczać w oznakowanych pudłach zlokalizowanych na korytarzu szkolnym do dnia 20 grudnia 2019. Zebrane dary zostaną przekazane do Domu Dziecka w Przybysławicach.

Piotr Polakowski