Aktualności

Rekrutacja stypendystów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Do 30 czerwca 2020 trwa rekrutacja zdolnych uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, w obozach naukowych, stażach badawczych i seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG

Serdecznie zapraszamy naszych uczniów zainteresowanych nauką i sztuką!

Dyrekcja