Aktualności

Zasady obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty

Na egzaminie ósmoklasisty w dniach 16-18.06.2020 obowiązują następujące zasady:

  1. zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych (w tym również smartwatchy)
  2. zakaz wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE
  3. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
  4. obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką, niedotykanie dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust), nosa i oczu a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust ręką zgiętą w łokciu)
  5. zakaz gromadzenia się w grupach przed i po egzaminie
  6. przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ma OBOWIĄZEK zdezynfekowania dłoni oraz zasłaniania ust i nosa maseczką i pozostania w niej do momentu zajęcia miejsca oraz KAŻDORAZOWO kiedy:
    • do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego (ZN), aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
    • wychodzi do toalety (pod nadzorem osoby pilnującej)
    • kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali egzaminacyjnej
  7. zdający może wnieść na salę:
    • przybory do pisania – OBOWIĄZKOWO – CZARNY długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz długopis/pióro zapasowe, komisja NIE MOŻE podawać żadnych przyborów do pisania, zdający NIE MOGĄ również POŻYCZAĆ przyborów od innych zdających
    • małą (do 0,5 l) butelkę wody niegazowanej (w czasie egzaminu butelka winna stać na podłodze przy nodze stolika) – FAKULTATYWNIE
    • linijkę – na egzamin z matematyki
  8. zdający pozostawia rzeczy osobiste (torebka, telefon, odzież wierzchnia) w odrębnym pomieszczeniu (w budynku szkolnym: klasa 8A – sala nr 1, klasa 8B – sala nr 2)
  9. zdający wchodzą do sali pojedynczo (z zachowaniem CO NAJMNIEJ 1,5 m metrowej odległości od siebie) okazując LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ. Podczas wpuszczania zdających na salę członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie CO NAJMNIEJ 1,5 m metrowej odległości)
  10. przewodniczący (lub członek) ZN losuje w obecności zdającego numer stolika, przy którym będzie siedział
  11. zdający odbiera od członka ZN KODY KRESOWE konieczne do zakodowania arkuszy w wyznaczonych miejscach. Kody kreskowe odbierane są od zdających po czynnościach organizacyjnych. Zdający otrzymuje kody kreskowe przy wejściu na każdy egzamin, do którego przystępują.
  12. po wylosowaniu zdający zajmuje miejsce przy wylosowanym stoliku i POZOSTAJE PRZY NIM do czasu rozpoczęcia egzaminu oraz podczas jego trwania.
  13. zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) NAJPÓŹNIEJ na 15 minut PRZED czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W CIĄGU OSTATNICH 15 MINUT przed zakończenie egzaminu (nawet jeśli zdający skończył pracę z arkuszem) zdający NIE OPUSZCZAJĄ SALI.

Dyrekcja